Konvertera kJ till l atm - kilojoule till liter-atmosfär