Omvandla hektoliter hl till flytande uns US fl oz volym och kapacitet för kulinarisk praxis