Konvertera fluid ounces US fl oz till sfärer med en diameter på en centimeter ∅ 1 cm volym och kapacitet för kulinarisk praxis