Konvertera fluid ounces U.K. fl oz Imperial till milliliter ml volym och kapacitet för kulinarisk praxis