Konvertera cm3/sek , cc/s till kg/h - kubikcentimeter per sekund till kilogram (vattenmassa) per timme