Konvertera 1 förpackning (2-1/2 lb) till 1 portion 100 g, gram GRÖNSAKER,MXD,FRZ,UNPREP