Näringsämnen i WORTHINGTON Leanies, frysta, oförberedda