Näringsämnen i Squash, sommar, pilgrimsmussla, rå natur