Näringsämnen i squash, sommar, krumhals plus rakhals, kokt, kokt, avrunnen, med salt