Näringsämnen i Squab, (duva), kött med skinn, rå natur