Näringsämnen i spannmål färdiga att äta, ris, puffat, berikat