Näringsämnen i spannmål färdiga att äta, Ralston-berikade kliflingor