Näringsämnen i spannmål färdiga att äta, QUAKER, QUAKER HAVER