Näringsämnen i spannmål färdiga att äta, MALT-O-MEAL, HonungsBUZZERS