Näringsämnen i spannmål färdiga att äta, KASHI GOD VÄNNER