Näringsämnen i spannmål färdiga att äta, BARBARA'S LUNNEFINNAR, original