Näringsämnen i spannmål färdiga att äta, ALLMÄNNA KVARNAR, WHEATIES