Näringsämnen i spannmål färdiga att äta, GENERAL MILLS, GOLDEN GRAHAMS