Näringsämnen i spannmål färdiga att äta, GENERAL MILLS, Rice CHEX