Näringsämnen i spannmål färdiga att äta, GENERAL MILLS Majs CHEX