Näringsämnen i spannmål färdiga att äta, GENERAL MILLS, HONINGNUT CHEERIOS