Näringsämnen i spannmål, QUAKER, hominy gryn, vit, snabb, torr