Näringsämnen i spannmål, MALT-O-MEAL, Farina Hot Wheat Cereal, torr