Näringsämnen i spannmål färdiga att äta, GENERAL MILLS, BASIC 4