Näringsämnen i spannmål färdiga att äta, QUAKER, HONING GRAHAM Oh's!