Näringsämnen i spannmål färdiga att äta, POST, Honeycomb Cereal