Näringsämnen i spannmål färdiga att äta, POST, ALFA-BITS