Näringsämnen i spannmål färdiga att äta, GENERAL KVARNAR, TOTAL russinkli