Näringsämnen i soppa, ost, konserver, tillagade med lika mycket vatten