Näringsämnen i Pokeberry skott, (poke), raw natural