Näringsämnen i pizza, pepperoni topping, vanlig skorpa, fryst, kokt