Näringsämnen i mjölk, kärnmjölk, flytande, odlad, låg fetthalt