Näringsämnen i kycklinglever, alla klasser, rå natur