Näringsämnen i fisk, stenfisk, Stilla havet, blandade arter, rå natur