Näringsämnen i drycker, KELLOGGS SPECIAL K20, proteinvattenblandning