Näringsämnen i Braunschweiger (en leverkorv), fläsk