Näringsämnen i äpplen, uttorkade till låg fukthalt, svavelhaltiga, okokta