Näringsämnen i älg, kött, rå natur (Alaska Native)