Mellankornigt brunt riskopp AU till g-omvandlare för kulinarisk undervisning och diet.