Mellankornigt brunt ris ml till g-omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.