Mellankornigt brunt ris L till ml omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.