Mellankornigt brunt ris 100g till kopp omvandlare för kulinarisk undervisning och diet.