Semolinamjöl 100g till g sockeromvandlare för kulinarisk undervisning och diet.