Majsmjöl kg - kilo till kJ omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.