Majsmjöl kg - kilo till Cal-omvandlare för kulinarisk undervisning och kost.