L-lysin- och L-argininmängder i livsmedelsdiet, procentuella förhållanden sammansättning, mängd lysin i