Kvicksilver 46,5 g till gram kvicksilveromvandlare