Mercury 44-sfär 1 millimeter i diameter till gram kvicksilveromvandlare