Kvicksilver 42,5 milliliter till liter kvicksilveromvandlare