Kvicksilver 35 gram till milliliter kvicksilveromvandlare